Ynghylch Gorau Môn

Croeso i Gorau Môn, gwefan ar gyfer Grŵp Bwyd Môn, sy’n cael ei chynnal gan Grŵp Bwyd Môn. Mae’n hyrwyddo’r amrywiaeth enfawr o fwydydd a diodydd a gynhyrchir ar yr ynys.

Rydym yn grŵp o dyfwyr, cynhyrchwyr, masnachwyr a lleoedd bwyta ymroddgar, ac rydym i gyd wedi ymrwymo i’r egwyddorion sylfaenol canlynol:

  • Credwn mewn defnyddio cynnyrch cynradd ac eilaidd o Ynys Môn a Gogledd Cymru pryd bynnag fo hynny’n bosibl
  • Rydym wedi ymrwymo i ymgorffori ymdeimlad o le wrth hyrwyddo ein cynnyrch, gan ddathlu Ynys Môn ar bob cyfle posib
  • Gwnawn ein gorau i gryfhau enw da Ynys Môn fel cyrchfan bwyd, a byddwn yn cefnogi a chyfrannu at ymgyrchoedd eraill sydd hefyd yn ceisio gwneud hyn.

Mae bod yn aelod o Grŵp Bwyd Môn yn golygu cryfder mewn niferoedd. Cefnogwn ein gilydd, a’r economi leol, drwy ddod ynghyd i archwilio cyfleoedd i osod (a chadw) Ynys Môn yn gadarn ar y map carwyr  bwyd byd-eang.

Rydym yn dod â’n hadnoddau ynghyd mewn un lle, felly – mewn undod mae nerth: mae ein cyfraniadau unigol – boed yn ariannol neu’n arbrofol, ymarferol neu greadigol – yn cyfuno, a thrwy gyfarfod yn gyson i rannu ein syniadau a’n profiadau, rydym wedi gosod sylfaen gadarn i adeiladu ar enw da Ynys Môn fel cyrchfan bwyd o’r radd flaenaf.

Os ydych chi’n rhannu ein gweledigaeth ac yn berchen ar fusnes eich hun yn y diwydiant bwyd a diod ar Ynys Môn, beth am ychwanegu eich sgiliau a’ch profiad unigryw i’n rhestr gynyddol o aelodau? Mae’n gyflym, hawdd a rhad i ymuno, os ydych am roi cynnig arni, ewch i’r dudalen ‘ymaelodi’.