Y Cwt Mwg

Mae’r Cwt Mwg yn gyfleuster mwg wedi ei leoli ar Ynys Môn. Rydym yn trin ein cynnyrch â mwg mewn odyn gan ddefnyddio derw a phren caled. Rydym yn teimlo’n angerddol am flas ac ansawdd ein cynnyrch mwg Cymreig.

Defnyddiwn bysgod a ddalwyd yn lleol cymaint â phosibl gan gynnwys Brithyll Ynys Môn ac ystod o gigoedd lleol. Rydym yn teimlo’n angerddol hefyd am ddefnyddio pysgod cynaliadwy ac nid ydym yn defnyddio lliw artiffisial, blasau na chadwolion.

Mae’r cyfleusterau gennym i roi triniaeth fwg oer a phoeth i ystod eang o gynnyrch. Gallwn anfon cynnyrch drwy’r post a sicrhau danfoniad y diwrnod canlynol ledled y DU. Ar gyfer cwsmeriaid sydd angen llawer iawn o gynnyrch gallwn gyflenwi cynnyrch cyfanwerthu a gallwn gynnig gwasanaethau mwg drwy gytundeb er mwyn ychwanegu gwerth i’ch cynnyrch.

Gallwch alw heibio’n cyfleuster mwg yn Nulas, Ynys Môn, lle gallwch brynu ein cynnyrch, rydym yn darparu ystod o gynnyrch o bysgod i gigoedd fel cig moch, selsig, cyw iâr a hwyaid a nifer o gawsiau a nwyddau wedi’u sychu.

Mwy am Y Cwt Mwg

Ffôn

07584093619

Ebost

post@ycwtmwg.co.uk

Gwefan

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfeiriad

Cors Yr Odyn , Dulas , LL70 9DX

Oriau agor

Llun i Sadwrn 9.00-5.00

N/A

  • Hooton’s Home Grown – Brynsiencyn
  • Tredici – Beaumaris
  • Ein siop
Comments are closed.