The Prince Llewelyn Bed and Breakfast

Yn wreiddiol, adeiladwyd llety gwely a brecwast y Prince Llewelyn fel gwesty, oddeutu 1838. Rydym wedi’n lleoli ar gyrion pentref arfordirol Aberffraw ar Ynys Môn; pentref a arferai fod yn gartref i brif lys Llywelyn Fawr a oedd yn rheoli Teyrnas Gwynedd yn y 13eg ganrif. Rydych chi’n siŵr o gael croeso cynnes gan Charles a Theresa yn y Prince Llewelyn, gyda bisged Berffro newydd ei phobi i’w chael gyda’ch paned.

Ar ôl diwrnod prysur yn crwydro’r ynys, yn beicio, yn cerdded y llwybr arfordirol, yn profi’r gweithgareddau yn Trac Môn neu’n mwynhau’r haul ar y traeth, gallwn sicrhau y cewch gawod ardderchog a noson dda o gwsg yn un o’n wyth o ystafelloedd gwely cyfforddus. Mae’r dewis o  ystafelloedd yn amrywio o rai â gwely sengl i rai a gwely ‘super king’. Y Prince Llewelyn yw’r lle perffaith i ymlacio ar ôl diwrnod o weithgareddau.

I ddechrau eich diwrnod, mae dewis eang o frecwast ar gael. O ffrwythau ffres i frecwast Cymreig llawn, mae gennym rywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob math o ofynion deietegol. Mwynhewch eich brecwast yn awyrgylch braf ein hystafell fwyta anffurfiol, wrth ichi gynllunio eich diwrnod a’ch antur nesaf ar Ynys Môn.

Mwy am The Prince Llewelyn Bed and Breakfast

Ffôn

01407 840090

Ebost

bookings@princellewelynanglesey.co.uk

Gwefan

http://www.princellewelynanglesey.co.uk/

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfeiriad

Aberffraw, Ty Croes, Anglesey, LL63 5YU

Oriau agor

Ar agor o ganol mis Ionawr tan ddechrau mis Rhagfyr.
  • Tripadvisor Certificate of Excellence 2015, 2016 & 2017

Comments are closed.