The Bull – Beaumaris

Gwesty glan môr soffistigedig sy’n cynnig cymysgedd o’r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r modern, a steil na fyddwch chi’n ei ddisgwyl mewn dau adeilad 400 mlwydd oed, yw’r Bull.

Gall y gwesteion ddewis aros naill ai yn y Coaching Inn, llawn cymeriad, gyda’i drawstiau gwreiddiol, lolfa glyd a ffabrigau cyfoes; neu yn y Townhouse, sef y gwesty bwtîc trendi y drws nesaf lle mae pob ystafell wely’n wledd o liw penodol.

Mae gennym ddewis o fwytai. Mae bwyty hyfryd y Loft yn cynnig profiad ciniawa coeth, cofiadwy, lle gall y gwesteion fwyta bwyd sydd wedi ennill gwobrau a dewis o amrywiaeth o 000 o winoedd. Coach yw’r bwyty llai ffurfiol, sy’n cynnig awyrgylch cyfoes, bywiog. Mae’r fwydlen wedi’i hysbrydoli gan brydau poblogaidd o bob cwr o’r byd a gellir bwyta y tu mewn neu yn yr ardal ddeiliog yn awyr agored.

Mae bar y Bull, sy’n llawn awyrgylch ac wedi’i addurno ag arteffactau hynafol, yn ganolbwynt ym Miwmares. Mae ei enw da am gwrw cartref a chwrw crefft arloesol a’n rhestr jin helaeth yn ei wneud yn lle perffaith i ymlacio wedi diwrnod prysur.

Mwy am The Bull – Beaumaris

Ffôn

01248 810329

Ebost

info@bullsheadinn.co.uk

Gwefan

https://www.bullsheadinn.co.uk/

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfeiriad

Castle Street, Beaumaris, Anglesey, North Wales, LL58 8AP

Oriau agor

07.30 – 11.00 (Llun-Sad), 07.30 – 10.30 (Sul) Loft ar agor nos Fercher – nos Sadwrn yn unig Dydd Nadolig – bar yn unig ar agor 12-2 (gwesty a bwytai ar gau); Gŵyl San Steffan a Dydd Calan – bar ar agor 11-10.30, Coach 12-3, gwesty yn ôl yr arfer, Loft ar
  • 2013-14 Bwyty y Flwyddyn Cymru gan yr AA (The Loft)
  • Tafarn a bar gorau yng Ngwynedd (Gwobrau Cenedlaethol Tafarndai a Bariau 2017)

N/A

Comments are closed.