Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Halen môr wedi’i wneud 100% o ddŵr môr pur Ynys Môn a dim arall yw Halen Môn. Mae gennym ein ‘saltcote’ (enw hyfryd am adeilad ger y môr) ein hunain lle gall pobl ddod i weld sut rydym yn gwneud yr halen. Fe ddewch chi ar draws ein halen môr yn rhai o fwytai gorau’r byd.

Yn 2014, dyfarnwyd yr un statws Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO) â Champagne a Ham Parma i ni. Mae’r ardystiad hwn yn warant annibynnol fod popeth a wnawn yn ddilys a gonest, ar sail sut a ble y caiff ei wneud.

Yn ogystal â’r hyn a wnawn, rydym yr un mor falch o’r ffordd rydym yn gwneud busnes. Yn ddiweddar, fe wnaethom ennill Gwobr y Frenhines am gynaliadwyedd ac arferion busnes da, fel cydnabyddaieth o’n hymrwymiad i’n staff, ein lleoliad a’n gweithrediadau.

Mwy am Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Ffôn

01248 430871

Ebost

Hello@halenmon.com

Gwefan

https://www.halenmon.com/

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfeiriad

Tŷ Halen, Anglesey Saltcote, Brynsiencyn LL61 6TQ

Oriau agor

Ar agor o’r 2il o Ionawr tan yr 22ain o Ragfyr, 7 diwrnod yr wythnos, 10am – 5pm
  • Gwobr y Frenhines am Fenter: Datblygiad Cynaliadwy 2017
  • Gwobrau Great Taste
  • Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO)
  • Gradd AA gan y BRC

Comments are closed.