Becws Môn

Sefydlwyd Becws Môn,  becws cyfanwerthu wedi’i leoli yng nghanol Ynys Môn, yn 2016.

Datblygodd Benjamin Lee a Richard Lewis sylfaenwyr a Rheolwyr Gyfarwyddwyr y cwmni, y cysyniad o Fecws Môn mewn ymateb i’r hyn a welsant fel prinder unrhyw leoedd ar Ynys Môn i fwynhau blas gwirioneddol pobi Cymreig.

Mae’r cyfarwyddwyr a’n tîm yn cyflenwi cynhyrchion arloesol i Ynys Môn a’r cyffiniau. Mae ein bara yn cael ei wneud â llaw gydag amynedd, medrusrwydd a’r cynhwysion gorau. Wrth wraidd y cyfan mae ein hoff ryseitiau, ein cyflenwyr o’r un anian, ein tîm ymroddedig ac yn bwysicaf bara a chacennau unigryw, blasus a chyffrous.

Mwy am Becws Môn

Ffôn

01248 422 267

Ebost

hello@monbakery.co.uk

Gwefan

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfeiriad

Unit 13, Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen, Anglesey LL60 6HR

Oriau agor

Mae'r bar brechdannau ar agor i'r cyhoedd o 7.30yb i 2.00yh Llun i Sadwrn

N/A

Dim ond rhai o’n stocwyr:

  • Hooton’s Home Grown, Brynsiencyn
  • Llechwedd Meats, Llangefni
  • Llangaffo Post Office
  • Gwalchmai Post Office
  • Pentraeth Garage
  • Pensarn Stores
  • British Stores, Holyhead
  • Summers Newsagents, London Road, Holyhead
  • Stermat, Gaerwen
  • Siop Paget, Rhosybol
Comments are closed.