Y Wledd Symudol

Slam Bwyd – Cerddoriaeth Fyw – Ffair Grefftau – Gweithgareddau ar gyfer y Plant

Y Wledd Symudol Gogledd Cymru – Dychmygwch Ŵyl Fwyd a llawer mwy….byddwch yn barod i gael eich difyrru, eich syfrdanu a’ch rhyfeddu gyda’r gorau sydd gan Gogledd Cymru i’w gynnig. Bwyd, diod, cerddoriaeth fyw, crefftau…

Dewch ac ymunwch â ni ar gyfer y dathliad mwyaf erioed o fwyd a diod Gogledd Cymru. Hwyl i’r teulu i gyd, bwyta, yfed, cerddoriaeth fyw ac adloniant – mwynhewch wledd o ddiwrnod. Mae’n newydd, mae’n gyffrous ac mae’n gyfle i ddathlu cymuned egnïol bwyd a diod Gogledd Cymru.

Gwybodaeth hanfodol

Pryd bydd hi?

Dechrau am 17:00 ar 24/08/2018
Gorffen am 22:00 ar 24/08/2018

Faint bydd hi'n costio?

£3 i oedolion, am ddim i blant dan 12 oed, £2 i consesiynau

Ble bydd hi?

Y Traeth
Bae Cemaes, Ynys Môn LL67 0ES

Comments are closed.