Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Awst

Cynhelir Marchnad Ffermwyr Ynys Môn ar y trydydd dydd Sadwrn bob mis, ac os dymunwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau Môn mae’n rhaid galw draw.

Mae amrywiaeth anhygoel o gynnyrch ar gael gan nifer o gynhyrchwyr lleol, yn cynnwys amryw o aelodau Gorau Môn.

Sut i ddod o hyd i ni

Parciwch eich car yng nghanol y dref. Cerddwch ar hyd Stryd y Paced, heibio Dylan’s, a chyn hir fe welwch ni ar y chwith ar lannau’r Fenai.

Gwybodaeth hanfodol

Pryd bydd hi?

Dechrau am 10:00 ar 18/08/2018
Gorffen am 14:00 ar 18/08/2018

Faint bydd hi'n costio?

Mynediad am ddim

Ble bydd hi?

Pier y Tywysog
Pier y Tywysog, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5DE

Comments are closed.