Gŵyl Fwyd Biwmares

Mae Gŵyl Fwyd Biwmares, sydd wedi ei lleoli rhwng castell hanesyddol Biwmares ac arfordir godidog Ynys Môn, nawr yn ei phumed blwyddyn ac yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd ac i’r rhai hynny sy’n cael blas ar fwyd da. Mae’r ŵyl yn cyflwyno cynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â nwyddau crefft a dewis anhygoel o fwydydd stryd i’w mwynhau!

Yn ychwanegol i’r dewis ardderchog o fwyd a diod, bydd hefyd adloniant o safon yn cynnwys amrywiaeth o berfformwyr cerddoriaeth fyw ar y llwyfan drwy gydol y diwrnod, adloniant i’r plant a phabell fawr wedi’i neilltuo ar gyfer arddangosiadau gwych gan gogyddion lleol, gan gogyddion enwog a chogyddion serennog Michelin.

Mae Gŵyl Fwyd Biwmares wedi gwella o flwyddyn i flwyddyn, ac mae’n edrych yn addawol mai y flwyddyn hon fydd yr orau eto, wrth i ni gofleidio ein lleoliad arfordirol unigryw, a chefndir o fynyddoedd godidog Eryri, drwy ganolbwyntio ar ‘Flwyddyn y Môr’. Rydym wedi cynllunio llawer o bethau cyffrous ac fe fyddwn yn eu rhannu â chi yn fuan iawn!

Mae mynediad yn £5 yr un i oedolion, neu yn £7 ar gyfer y ddau ddiwrnod, gyda mynediad am ddim i blant sydd gydag oedolyn. Mae parcio cyfagos, o fewn cerdded, am ddim i’r rhai hynny sy’n mynychu’r ŵyl, gyda gwasanaeth Parcio a Theithio ar gael hefyd.

Hyd yn hyn, mae Gŵyl Fwyd Biwmares wedi codi £94,000 ar gyfer achosion lleol ers iddi gychwyn yn 2013!

Oriau agor:

Sadwrn 10.00-20.00 / Sul 10.00-17.00

Gwybodaeth hanfodol

Pryd bydd hi?

Dechrau am 10:00 ar 01/09/2018
Gorffen am 17:00 ar 02/09/2018

Faint bydd hi'n costio?

£5 yr un i oedolion neu £7 ar gyfer y ddau ddiwrnod. Mynediad am ddim i blant sydd gydag oedolyn.

Ble bydd hi?

Canolfan Biwmares
Biwmares LL58 8AL

Comments are closed.