Digwyddiadau

Cynhelir digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn ar Ynys Môn ac mae hynny’n rhoi cyfle perffaith i gynhyrchwyr bwyd a diod hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch.

Yn fwy na hynny, mae ein cynhyrchwyr hefyd yn arddangos mewn digwyddiadau ar ochr arall y Fenai, yng Ngwynedd a Chonwy a thu hwnt.

Isod  fe welwch restr o ddigwyddiadau lle cewch gyfle i gyfarfod â chynhyrchwyr Ynys Môn a phrynu eu cynnyrch. Trefnir y digwyddiadau yn ôl y dyddiad.

Os ydych yn ymwneud â digwyddiad yr hoffech i ni ei restru ar y dudalen hon, cysylltwch â ni gyda’r manylion ac fe wnawn ni weddill y gwaith.

Best of Anglesey/Gorau Mon marque

Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Mai

Dyddiad: 18/05/2019 - 18/05/2019 | Lleoliad: Porthaethwy

Digwyddiad rheolaidd ar Ynys Môn ble gallwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau’r ynys. | Mwy o wybodaeth

Best of Anglesey/Gorau Mon marque

Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Tachwedd

Dyddiad: 17/11/2018 - 17/11/2018 | Lleoliad: Porthaethwy

Digwyddiad rheolaidd ar Ynys Môn ble gallwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau’r ynys. | Mwy o wybodaeth

Best of Anglesey/Gorau Mon marque

Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Hydref

Dyddiad: 20/10/2018 - 20/10/2018 | Lleoliad: Porthaethwy

Digwyddiad rheolaidd ar Ynys Môn ble gallwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau’r ynys. | Mwy o wybodaeth

Best of Anglesey/Gorau Mon marque

Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Medi

Dyddiad: 15/09/2018 - 15/09/2018 | Lleoliad: Porthaethwy

Digwyddiad rheolaidd ar Ynys Môn ble gallwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau’r ynys. | Mwy o wybodaeth

Beaumaris Food Festival

Gŵyl Fwyd Biwmares

Dyddiad: 01/09/2018 - 02/09/2018 | Lleoliad: Biwmares

Nawr yn ei phumed blwyddyn, mae Gŵyl Fwyd Biwmares yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd | Mwy o wybodaeth

Movable Feast

Y Wledd Symudol

Dyddiad: 24/08/2018 - 24/08/2018 | Lleoliad: Bae Cemaes

Cyfres o ddigwyddiadau o amgylch Gogledd Cymru gyda cherddoriaeth fyw, crefftau a mwy | Mwy o wybodaeth

Best of Anglesey/Gorau Mon marque

Marchnad Ffermwyr Ynys Môn – Awst

Dyddiad: 18/08/2018 - 18/08/2018 | Lleoliad: Porthaethwy

Digwyddiad rheolaidd ar Ynys Môn ble gallwch brofi a phrynu rhai o gynhyrchion gorau’r ynys. | Mwy o wybodaeth