Lleoedd bwyta

Mae bwyta allan ar Ynys Môn yn bleser pan rydych yn gwybod bod y cynhwysion yn rhai lleol. Nid yn unig ydy o’n fwy ecogyfeillgar (oherwydd nad yw cynhwysion yn gorfod teithio yn bell iawn), ond mae ansawdd ein cynnyrch lleol mor dda, gallwch flasu’r gwahaniaeth.

Mae gan ein haelodau yn y categori lleoedd bwyta enw da yn lleol a thu hwnt. Mae bwydlenni a phrydau arloesol a goginir gydag angerdd yn gwneud bwyta allan yn Ynys Môn yn bleser pur.

Gallwch ddysgu mwy am unrhyw aelod drwy glicio ar eu henw yn y rhestr isod. Bydd hyn yn agor eu tudalen ‘proffil aelod’, lle cewch wybod mwy ynghylch cefndir ac athroniaeth bob lle bwyta, ynghyd â manylion cyswllt a gwybodaeth ddefnyddiol arall i’ch helpu chi i ddewis lleoliad eich pryd dathliadol nesaf.

Chwilota am rywun mwy penodol? Defnyddiwch y bocs chwilio ar ochr dde’r dudalen.

Becws Môn

Sefydlwyd Becws Môn, becws cyfanwerthu wedi’i leoli yng nghanol Ynys Môn, yn 2016...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Harry’s Bistro

Bistro wedi’i leoli ar safle hardd Henllys, yn cynnig bwyd soffistigedig, modern mewn amgylchedd hamddenol unigryw...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Hooton’s Homegrown

Siop fferm a safle pigo’ch ffrwythau a’ch llysiau eich hun sy’n arbenigo mewn cig eidion Gwartheg Duon Cymreig, cig oen a phorc, llysiau a ffrwythau...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Red Boat

Siop hufen iâ gyda dros 200 o ryseitiau artisan ar gyfer hufen iâ a sorbets cartref...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

The Bull – Beaumaris

Gwesty glan môr soffistigedig sy’n cynnig cymysgedd o'r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r modern yw’r Bull....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

The Marram Grass

Adeilad unigryw gyda gardd gysgodol a chogyddion sydd wrth eu bodd yn gweithio gyda chynhyrchwyr, ffermwyr a physgotwyr lleol i greu seigiau arloesol...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig