Cynhyrchwyr

Mae ein cynhyrchwyr yn grŵp amrywiol. Ar y dudalen hon fe ddewch o hyd i bob math o ddanteithion, o seidr crefft i gyffeithiau, cigoedd, nwyddau wedi’u pobi a chawsiau. A dim ond megis dechrau yw hynny!

Cliciwch ar enw unrhyw aelod yn y rhestr isod, a chewch ddarllen mwy ynghylch yr aelod hwnnw. Mae’n wych cael gwybod ychydig ynghylch y cwmnïau y byddwch yn prynu bwyd ganddynt, felly mae ein tudalennau proffil aelodau yn cynnwys gwybodaeth ynghylch cefndir ac ethos yr aelod, yn ogystal â manylion cyswllt, stocwyr, gwobrau a mwy.

Os ydych yn chwilio am aelod penodol, gallwch ddefnyddio’r bocs ‘chwilio’ ar ochr dde’r dudalen.

Adamson’s of Anglesey

Gwinoedd, gwirodydd, gin a vodka ffrwythau wedi’u creu o gynnyrch lleol heb ddim cyflasynnau artiffisial. Cwrw casgen a chwrw lleol traddodiadol....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Amanda Jane’s of Anglesey

Cychwynnwyd Amanda Jane’s yn 2012 ar ôl arbrofi gyda ffyrdd o breserfio ffrwythau....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Anglesey Brewing Company

Gwinoedd, gwirodydd, gin a vodka ffrwythau wedi’u creu o gynnyrch lleol heb ddim cyflasynnau artiffisial. Cwrw casgen a chwrw lleol traddodiadol....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Anglesey Hog Roasts

Porc, oen a chig eidion rhost ar gyfer priodasau, partïon a digwyddiadau, wedi’u gweini gydag amrywiaeth o saladau, pwdinau a chacennau....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Beef Direct

Beef Direct

Cwmni teuluol yn arbenigo mewn cynhyrchu Cig Eidion Du Cymreig a Chig Oen Cymreig...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Caws Rhyd y Delyn

Amrywiol gawsiau o camembert i cheddar a chawsiau glas ar fferm laeth deuluol. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau diwrnod ar wneud cawsiau....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Celtic Brownies

Rwy’n pobi amrywiaeth o flasau o brownis siocled gan ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag y bo modd. Rwy’n defnyddio wyau buarth a halen môr Halen Môn...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Llanfairpwll Distillery

Distyllfa Llanfairpwll

Mae Distyllfa Llanfairpwll yn ddistyllfa ficro grefft a sefydlwyd yn 2018...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Halen môr wedi’i wneud 100% o ddŵr môr pur Ynys Môn a dim arall yw Halen Môn....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Hooton’s Homegrown

Siop fferm a safle pigo’ch ffrwythau a’ch llysiau eich hun sy’n arbenigo mewn cig eidion Gwartheg Duon Cymreig, cig oen a phorc, llysiau a ffrwythau...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Jaspels Cider Ltd

Cynhyrchir seidr Jaspels mewn lleoliad unigryw yng nghanol coetir lle mae gwiwerod coch yn trigo....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Môn ar Lwy

Sawl blas gwahanol o hufen iâ wedi’i wneud o laeth y fuches Ayshire yn fferm Penrhos, sydd dafliad carreg i ffwrdd....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

The Wooden Spoon

Pwdinau cartref a nwyddau wedi eu pobi’n lleol, melys a sawrus a wnaed ar Ynys Môn....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Y Cwt Caws

Cwmni teuluol llwyddiannus ar Ynys Môn, a sefydlwyd yn 2006, yw Y Cwt Caws....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Y Cwt Mwg - Gorau Mon/Best of Anglesey

Y Cwt Mwg

Mae’r Cwt Mwg yn gyfleuster mwg wedi ei leoli ar Ynys Môn. Rydym yn trin ein cynnyrch â mwg mewn odyn gan ddefnyddio derw a phren caled...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig