Adwerthwyr – corfforol

Mae gan Ynys Môn gyfoeth o siopau, stondinau marchnad, siopau fferm a lleoliadau eraill sy’n cynnig cynnyrch gwych a ddaw o’r ynys.

Wrth gwrs, ni fydd y cwbl yn aelodau o Grŵp Bwyd Môn – ond cewch restr o’r rheiny sy’n aelodau isod.

Gallwch ddysgu mwy ynghylch unrhyw aelod drwy glicio ar enw eu cwmni yn y rhestr isod. Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen broffil yr aelod, lle gallwch ddysgu mwy ynghylch y busnes a beth mae’n ei gynhyrchu, yn ogystal â sut i gysylltu.

Beef Direct

Beef Direct

Cwmni teuluol yn arbenigo mewn cynhyrchu Cig Eidion Du Cymreig a Chig Oen Cymreig...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Llanfairpwll Distillery

Distyllfa Llanfairpwll

Mae Distyllfa Llanfairpwll yn ddistyllfa ficro grefft a sefydlwyd yn 2018...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Halen môr wedi’i wneud 100% o ddŵr môr pur Ynys Môn a dim arall yw Halen Môn....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Hooton’s Homegrown

Siop fferm a safle pigo’ch ffrwythau a’ch llysiau eich hun sy’n arbenigo mewn cig eidion Gwartheg Duon Cymreig, cig oen a phorc, llysiau a ffrwythau...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Red Boat

Siop hufen iâ gyda dros 200 o ryseitiau artisan ar gyfer hufen iâ a sorbets cartref...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

The Wooden Spoon

Pwdinau cartref a nwyddau wedi eu pobi’n lleol, melys a sawrus a wnaed ar Ynys Môn....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Y Cwt Caws

Cwmni teuluol llwyddiannus ar Ynys Môn, a sefydlwyd yn 2006, yw Y Cwt Caws....

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig

Y Cwt Mwg - Gorau Mon/Best of Anglesey

Y Cwt Mwg

Mae’r Cwt Mwg yn gyfleuster mwg wedi ei leoli ar Ynys Môn. Rydym yn trin ein cynnyrch â mwg mewn odyn gan ddefnyddio derw a phren caled...

Darllenwch mwy | 'nôl i'r brig