• Halen Mon - Anglesey Sea Salt

Gorau Môn

Canfyddwch gynnyrch blasus, ffres gan fam Cymru

Yn y Canol Oesoedd, roedd Ynys Môn yn cael ei hadnabod fel ‘Mam Cymru’ neu ‘basged fara Cymru’, diolch i’w thiroedd ffrwythlon.

Efallai bod tirlun Ynys Môn ychydig yn wahanol erbyn heddiw, ond mae’n parhau i fod yn gyrchfan bwysig i rai sy’n caru bwyd.

Mae llawer o fwytai gorau Cymru wedi’u lleoli ar yr ynys, ac mae nifer dda o’r rhain yn defnyddio cynhwysion lleol, o halen môr i fwyd môr ac o sudd afal i seidr crefft.

A gyda chynnyrch mor dda â hyn ar yr hiniog, pam na fydden nhw?

Nid ynghylch lleoedd bwyta mae’r cwbl, wrth gwrs; mae ein haelodau’n cynnwys cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr, adwerthwyr a rhwydwaith cynyddol o fusnesau sy’n cymryd rhan yn y marchnadoedd ffermwyr lleol a digwyddiadau eraill i arddangos bwyd. Beth am ymweld ag un ohonynt a mynd â thamaid o Ynys Môn adref gyda chi?

Pa un ai eich bod yn ymweld am y tro cyntaf, yn hen gyfaill neu’n frodor o’r ynys, gobeithiwn y bydd y wefan hon yn eich helpu chi i ganfod a phrofi’r pleserau mwyaf blasus sydd gan Ynys Môn i’w cynnig.

Canfyddwch oreuon Môn…

Porwch drwy ein rhestr aelodau

Gan ddefnyddio ein cyfeiriadur aelodau, gallwch hidlo aelodau Gorau Môn yn ôl categori, gweld rhestr lawn neu chwilota am rywbeth penodol. Cliciwch ar enw unrhyw aelod i gael gwybod mwy ynghylch eu cynnyrch ac ymhle y gallwch ei brynu.

Dod o hyd i ddigwyddiad

Mae Gorau Môn yn trefnu sawl digwyddiad trwy gydol y flwyddyn, o wyliau bwyd a marchnadoedd gyda’r nos i wyliau a ffeiriau Nadolig. Cewch weld y cwbl – yn ogystal â digwyddiadau eraill lle mae ein haelodau yn arddangos eu cynnyrch – wedi’u rhestru ar ein tudalen ddigwyddiadau.

Newyddion ac erthyglau

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan ein haelodau a gan Grŵp Bwyd Môn fel corff. Gallwch hefyd bori trwy ddetholiad o erthyglau a ysgrifennwyd gan ein haelodau, gan gynnwys adolygiadau, awgrymiadau gweini a mwy.